• Onze services - Houden uw bedrijf draaiende

Hoogheemraadschap Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de zevenentwintig waterschappen die Nederland telt. Het kantoor is gevestigd in het Gemeenlandshuis in Delft. Zij heeft een drietal hoofdtaken te weten.

  • Waterbeheer
  • Waterkering
  • Waterkwaliteit

Waterbeheer
Het hoogheemraadschap bepaalt het waterpeil in sloten en plassen en daarmee ook hoe hoog het grondwaterpeil staat. Grasland mag niet uitdrogen, maar iedereen wil droge voeten blijven houden.

Waterkering
In de rivierdelta van de Rijn, het gebied waarin het Hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor de waterkering, kan het overstromingsgevaar van twee kanten komen; de Noordzee (die tijdens de watersnoodramp van 1953 toesloeg) en het rivierwater uit met name de Nieuwe Waterweg, zoals in de jaren negentig.

Waterkwaliteit
Het Hoogheemraadschap zorgt ervoor dat het oppervlaktewater zo min mogelijk vervuild wordt. Daarvoor heeft het afvalwaterzuiveringsinstallaties die het afvalwater zuiveren voordat het wordt geloosd. De installaties staan in Den-Haag, Harnaschpolder in de gemeente Midden-Delfland, Hoek van Holland, Vlaardingen en Berkel en Rodenrijs.

Activiteiten network2day

Network2day heeft de LAN infrastructuur in de initiële fase voor de hoofdlocatie ontworpen en gerealiseerd. Vervolgens zijn de andere locaties naar een HP Procurve gebaseerde infrastructuur gemigreerd. De locaties zijn door een WAN provider onderling aan elkaar gekoppeld. De LAN infrastructuur biedt “Gigabit-to-the-Desktop: functionaliteit en is ingericht voor het gebruik van Voice-over-IP toepassingen. Daarnaast is er een draadloze infrastructuur ingericht om snel en adequaat te kunnen inspelen op de vraag voor extra en/of tijdelijke netwerkfunctionaliteit.

Hoogheemraadschap Delfland